• เทปใส OPP ขนาด 1/2" x 45 หลา

 • บรรจุ 216 ม้วน / ลัง
 • กาว Water Based
 • ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 •  
 • เทปใส OPP ขนาด 1/2" x 72 หลา

 • บรรจุ 216 ม้วน / ลัง
 • กาว Water Based
 • ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 •  
 • เทปใส OPP ขนาด 3/4" x 45 หลา

 • บรรจุ 144 ม้วน / ลัง
 • กาว Water Based
 • ใช้สำหรับงานแพ็คกิ้งทั่วไป
 •  
 • เทปใส OPP ขนาด 3/4" x 72 หลา

 • บรรจุ 144 ม้วน / ลัง
 • กาว Water Based
 • ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 •  
 • เทปใส OPP ขนาด 2" x 45 หลา

 • บรรจุ 72 ม้วน / ลัง
 • กาว Water Based
 • ใช้สำหรับงานแพ็คกิ้งทั่วไป
 •  
 • เทปใส OPP ขนาด 2" x 100 หลา

 • บรรจุ 72 ม้วน / ลัง
 • กาว Water Based
 • ใช้สำหรับงานแพ็คกิ้งทั่วไป
 •  
 • เทปใส OPP ขนาด 2" x 1000 หลา

 • บรรจุ 6 ม้วน / ลัง
 • กาว Water Based
 • ใช้สำหรับงานแพ็คกิ้งทั่วไป
 •  
 • เทปใส OPP ขนาด 3/4" x 36 หลา

 • บรรจุ 400 ม้วน / ลัง
 • กาว Water Based
 • ใช้สำหรับงานสำนักงาน
 •